SUPERINTENDENT OF POLICE IN SURGUJA SINCE 1948
S.NO NAME FROM TO IMAGE
1 SHRI N.P. SINGH CHAUHAN 01-01-1948 19-05-1948
2 SHRI B.L. PARASHER 20-05-1948 10-03-1949
3 SHRI B.L. SHRIVASTAVA 20-04-1949 07-10-1949
4 B.S. LUMBA 08-10-1949 17-09-1950
5 SHRI DALEL SINGH 18-09-1950 12-06-1951
6 M.N. KHAN 13-06-1951 12-08-1952
7 V.D. MEHTA 13-08-1952 11-07-1955
8 SHRI B.K. GOVERDHAN 12-07-1955 25-10-1956
9 SHRI J.S. KUKREJA 26-10-1956 14-10-1957
10 SHRI M.S. TOMAR 15-11-1957 31-10-1958
11 SHRI M.L. JAIN 01-11-1958 27-06-1960
12 SHRI S.P. BANERJEE 28-06-1960 25-08-1962
13 SHRI N.N. VIRMANI 26-08-1962 10-10-1962
14 SHRI H.M. JOSHI 11-10-1962 31-03-1965
15 SHRI K.K. SINGH 19-04-1965 02-09-1967
16 SHRI R.C. JHA 26-09-1967 28-09-1969
17 SHRI A. GURTOO 16-03-1970 15-10-1970
18 SHRI B.R. PABBI 16-10-1970 24-06-1972
19 J.N. MARHOUTRA 08-08-1972 23-12-1972
20 SHRI S.N. TIWARI 15-01-1973 24-10-1973
21 SHRI V.K. DAS 19-12-1974 04-12-1976
22 SHRI S.S. WARWADE 04-12-1976 28-04-1977
23 SHRI R.K. DIWAKER 28-04-1977 04-07-1978
24 SHRI N.R. DEO 10-07-1978 17-07-1979
25 SHRI O.P. RATHORE 18-07-1979 02-04-1980
26 SHRI B.L. ATAL 06-05-1980 13-11-1981
27 SHRI N.K. DHORELIYA 18-11-1981 26-05-1985
28 SHRI B.L. TARAN 07-06-1985 31-01-1987
29 SHRI H.P. TIWARI 31-01-1987 02-06-1988
30 SHRI K.K. KHARE 02-06-1988 17-02-1989
31 SHRI S.S. LAL 18-02-1989 05-06-1990
32 SHRI JAODEO BHURKURIA 08-06-1990 10-09-1991
33 SHRI M.L. SHYAM 10-09-1991 16-07-1992
34 SHRI P.L PANDEY 07-06-1992 08-12-1992
35 DR. RANJEEV GARG 13-02-1993 03-08-1994
36 SHRI SANJAY CHAUDHARY 03-08-1994 10-09-1995
37 SHRI PAWAN KUMAR JAIN 14-09-1995 23-11-1996
38 SHRI P.N. TIWARI 23-11-1996 14-04-1998
39 SHRI S.K. PANDEY 14-04-1998 17-06-2000
40 SHRI B.S. MARAVI 20-06-2000 11-02-2003
41 SHRI K. BABU RAO 12-02-2003 19-12-2003
42 SHRI BHARAT SINGH 19-12-2003 11-07-2005
43 SHRI ARUN DEO GAUTAM 12-07-2005 06-06-2006
44 SHRI V.K. CHAUBEY 13-06-2006 01-01-2007
45 SHRI HEMKRISHNA RATHORE 15-01-2007 05-06-2009
46 SHRI N.K.S. THAKUR 05-06-2009 30-11-2010
47 SHRI OM PRAKASH PAL 01-12-2010 31-08-2011
48 SHRI PRAVIR KUMAR DAS 06-09-2011 18-02-2013
49 SHRI SUNDAR RAJ P. 20-02-2013 28-02-2015
50 SHRI R.S. NAYAK 04-03-2015