Police Stations - Jashpur District
Police Station Mobile Number
 Thana Jashpur  9479193608
 Chauki Lodam  9479193626
 Chauki Aara  9479193623
 Chauki Manora  9479193621
 Thana Duldula  9479193619
 Thana Aastha  9479193618
 Thana Kunkuri  9479193613
 Thana Tapkara  9479193609
 Thana Kansabel  9479193612
 Chauki Dokra  9479193625
 Thana Bagicha  9479193617
 Chauki Pandrapat  9479193622
 Thana Narayanpur  9479193615
 Thana Sanna  9479193614
 Chauki Sonkayari  9479193627
 Thana Pathalgaon  9479193616
 Thana Bagbahar  9479193611
 Chauki kotba  9479193624
 Thana Pharsabahar  9479193610
 Thana Tumla  9479193620