Ews Flats Allotee List Report

PROJECT NAME:-
HOUSING PROJECT OF 40 EWS(G+3) FLAT HOUSES AT JUTEMILL RAIGARH ( General Scheme )
BUILDING MODEL NAME:-
FIRST FLOOR
S.No.
Allottee Name
Father/Husband Name
Mobile No.
Address
Allotted House No.
Allottment Date
1.
SHRI NARENDRA PAL SINGH
Shri Gyani Takhat Singh
9630326909
Ganja Chowk Sonar Para Raigarh
208
07/03/2017
2.
NOOTAN SIDAR
LATE SHRI RAMCHANDRA SIDAR
8827396682
C/O PRADEEP CHOUBE KELO VIHAR COLONY RAIGARH
405
23/09/2016
3.
SHRI CHANDAN KUMAR MISHRA
SHRI RAMANAND MISHRA
7891529453
BELADULA INDRA CHOWK RAIGARH (C.G.)
404
23/09/2016
4.
ABHAY SINGH
SHRI SACHCHIDANAND SINGH
9098139588
cio shiv devangan bangala para durga chowk chkradhar nagar raigarh
110
02/05/2016
5.
SMT POORNIMA GAYAKWAD
SHRI SANDIP GAYAKWAD
9993865123
c/o sandeep gayakwad railway bangala para raigarh
310
02/05/2016
6.
SHRI JAGARNATH TIWARI
SHRI RAM PRATAP TIWARI
9981193936
jutmil staff colony raigarh
410
02/05/2016
7.
SMT. ANITA VIJAYWARGIYA
SHRI SHISHIR VIJAYWARGIYA
7694020077
LIG 21 housing bord conony kabir chowk raigarh
210
02/05/2016
8.
SHRI MANISH KUMAR PANDEY
SHRI BRIJESH KUMAR PANDEY
9301863690
kabir chowk gandhi nagar raigarh
206
06/01/2016
9.
SHRI DEEPAK CHATTERJEE
SHRI GOVIND PRASAD CHATTERJEE
9522053879
Rajeev Nagar Shivam Vihar Raigarh
306
23/10/2015
10.
MISS CHITRALEKHA GOSVAMI
SHRI ASHOK NARAYAN GOSVAMI
9669139238
kabir chowk nawa para ward no 34 jutmil raigarh
301
18/04/2013
11.
SHRI MANISH SINGH
SHRI PRADIP SINGH
9303143546
sant kabir chowk jutmil raigarh
303
18/04/2013
12.
SHRI SANTOSH KUMAR SINGH
SHRI RAMASHANKAR SINGH
9755140464
jutmil jhopdi para kabir chowk raigarh
408
18/04/2013
13.
SMT. SAGARIKA NAHAK
SHRI SUSHANT NAHAK
9589441361
Chotte Atarmuda Jila Panchayat ke Pas Raigarh
401
18/04/2013
14.
SHRI SANTOSH KUMAR SAHU
SHRI DHAJARAM SAHU
9302897968
jagatpur rambhatha raigarh
104
17/04/2013
15.
SMT SAVITRI DEVI AND SHRI VASUDEV AGRAWAL
SHRI GOVIND RAM AGRAWAL
9977443737
jutmil road raigarh
106
17/04/2013
16.
SMT MAMTA TIWARI
SHRI PAVAN KUMAR TIWARI
9425574155
ambedkar nagar kabir chowk raigarh
107
17/04/2013
17.
SMT. REEMA PRAJAPATI
SHRI HARENDRA KUMAR PRAJAPATI
9993871072
DAS BABU WARD NO. 26 JILA PANCHAYAT ROAD NEAR SHIV MANDIR CHOTE ATTADMUDA RAIGARH
101
17/04/2013
18.
SHRI DEVENDRA J PATLE
SHRI JANAK LAL PATLE
9993319154
Mastagali Sattigudi Chouk Raigarh
103
17/04/2013
19.
SMT GYANTI DEVI
LATE SHRI JAI PRAKASH SINGH
9907906802
jutmil police thana k piche raigarh
108
17/04/2013
20.
SHRI AMIT KUMAR DUBE
SHRI RAJENDRA DUBE
9892418144
kabir chowk rtaigarh
105
17/04/2013
21.
SHRI RAJESH KUMAR SINGH
LATE SHRI RAJ NARAYAN SINGH
9993735737
jutmil spat colony raigarh
305
17/04/2013
22.
SHRI AMARDEEP SINGH
SHRI AMRIT SINGH
9300442042
netnagar pussor raigarh
307
17/04/2013
23.
MISS VINITA SHARMA AND SMT. MAYA DEVI SHARMA
SHRI VISHNU DATT SHARMA
8103571131
shahid chowk jagdamba asram k pas raigarh
308
17/04/2013
24.
SHRI VINOD SINGH
LATE SHRI RAMNAGINA SINGH
9300395560
jutmil lebar union office k piche raigarh
309
17/04/2013
25.
SHRI GOPAL SHARMA
shri satya narayan sharma
9752497712
sanskar public school prangad village bodatikra raigarh
304
17/04/2013
26.
SHRI PRAVIN SHARMA AND SHRI KUNDAN GOYAL
LATE SHRI BAJRANG LAL SHARMA
9009926043
JUTMILL STAFF COLONY RAIGARH
201
17/04/2013
27.
SMT SARLA CHAUBEY
SHRI JUGAL KISHOR CHAUBEY
9770694575
pram nagar chakradhar nagar raigarh
209
17/04/2013
28.
SMT BABLI AGRAWAL
SHRI GAJANAN AGRAWAL
9407753001
bhagwati butik kabir chowk state bank ke pas raigarh
207
17/04/2013
29.
SHRI SANTOSH KUMAR NIRALA
SHRI RAMLAL NIRALA
9993440165
gandhi nagar udisa road wward no. 33 raigarh
204
17/04/2013
30.
SHRI RAJIV KUMAR SAHU
SHRI A.R. SAHU
9425538587
chtranjan marg galo no 3 naya sarkanda bilaspur
205
17/04/2013
31.
SHRI JITENDRA GIRI
SHRI ASHOK NARAYAN GIRI
9669139238
Nawa para kabir chowk ward no. 34 kisan raes mil ke piche raigarh
407
12/02/2013
32.
SMT. MINAKSHI PATLE
SHRI DEVENDRA J PATLE
7879914491
Mastagali Sattigudi Chouk Raigarh
409
12/02/2013
33.
SHRI RITESH KUMAR PANDEY
SHRI BRIJESH PANDEY
7869302255
gandhi nagar raigarh
102
31/01/2013
34.
SMT B. JAYA SHRI
SHRI B.L. NARAYAN
9303626732
railway bangala para raigarh
109
31/01/2013
35.
SMT SHALINI MAHAPATRA
SHRI PRAKASH MAHAPATRA
9179118987
gayatri mandir k pas malidipa raigarh
302
29/01/2013
36.
SHRI ARPIT BERIWAL
SHRI PRAMOD BERIWAL
9300484250
karan apratment beladula raigarh
202
24/01/2013
37.
SMT SUNITA BERIWAL
LATE SHRI PUNAMCHAND BERIWAL
9300448425
karan apartmentbeladula raigarh
203
23/01/2013


PROJECT NAME:-
HOUSING PROJECT OF 40 EWS(G+3) FLAT HOUSES AT JUTEMILL RAIGARH ( General Scheme )
BUILDING MODEL NAME:-
GROUND FLOOR
S.No.
Allottee Name
Father/Husband Name
Mobile No.
Address
Allotted House No.
Allottment Date
1.
SHRI NARENDRA PAL SINGH
Shri Gyani Takhat Singh
9630326909
Ganja Chowk Sonar Para Raigarh
208
07/03/2017
2.
NOOTAN SIDAR
LATE SHRI RAMCHANDRA SIDAR
8827396682
C/O PRADEEP CHOUBE KELO VIHAR COLONY RAIGARH
405
23/09/2016
3.
SHRI CHANDAN KUMAR MISHRA
SHRI RAMANAND MISHRA
7891529453
BELADULA INDRA CHOWK RAIGARH (C.G.)
404
23/09/2016
4.
ABHAY SINGH
SHRI SACHCHIDANAND SINGH
9098139588
cio shiv devangan bangala para durga chowk chkradhar nagar raigarh
110
02/05/2016
5.
SMT POORNIMA GAYAKWAD
SHRI SANDIP GAYAKWAD
9993865123
c/o sandeep gayakwad railway bangala para raigarh
310
02/05/2016
6.
SHRI JAGARNATH TIWARI
SHRI RAM PRATAP TIWARI
9981193936
jutmil staff colony raigarh
410
02/05/2016
7.
SMT. ANITA VIJAYWARGIYA
SHRI SHISHIR VIJAYWARGIYA
7694020077
LIG 21 housing bord conony kabir chowk raigarh
210
02/05/2016
8.
SHRI MANISH KUMAR PANDEY
SHRI BRIJESH KUMAR PANDEY
9301863690
kabir chowk gandhi nagar raigarh
206
06/01/2016
9.
SHRI DEEPAK CHATTERJEE
SHRI GOVIND PRASAD CHATTERJEE
9522053879
Rajeev Nagar Shivam Vihar Raigarh
306
23/10/2015
10.
MISS CHITRALEKHA GOSVAMI
SHRI ASHOK NARAYAN GOSVAMI
9669139238
kabir chowk nawa para ward no 34 jutmil raigarh
301
18/04/2013
11.
SHRI MANISH SINGH
SHRI PRADIP SINGH
9303143546
sant kabir chowk jutmil raigarh
303
18/04/2013
12.
SMT. SAGARIKA NAHAK
SHRI SUSHANT NAHAK
9589441361
Chotte Atarmuda Jila Panchayat ke Pas Raigarh
401
18/04/2013
13.
SHRI SANTOSH KUMAR SINGH
SHRI RAMASHANKAR SINGH
9755140464
jutmil jhopdi para kabir chowk raigarh
408
18/04/2013
14.
SHRI SANTOSH KUMAR SAHU
SHRI DHAJARAM SAHU
9302897968
jagatpur rambhatha raigarh
104
17/04/2013
15.
SMT SAVITRI DEVI AND SHRI VASUDEV AGRAWAL
SHRI GOVIND RAM AGRAWAL
9977443737
jutmil road raigarh
106
17/04/2013
16.
SMT MAMTA TIWARI
SHRI PAVAN KUMAR TIWARI
9425574155
ambedkar nagar kabir chowk raigarh
107
17/04/2013
17.
SMT. REEMA PRAJAPATI
SHRI HARENDRA KUMAR PRAJAPATI
9993871072
DAS BABU WARD NO. 26 JILA PANCHAYAT ROAD NEAR SHIV MANDIR CHOTE ATTADMUDA RAIGARH
101
17/04/2013
18.
SHRI DEVENDRA J PATLE
SHRI JANAK LAL PATLE
9993319154
Mastagali Sattigudi Chouk Raigarh
103
17/04/2013
19.
SMT GYANTI DEVI
LATE SHRI JAI PRAKASH SINGH
9907906802
jutmil police thana k piche raigarh
108
17/04/2013
20.
SHRI AMIT KUMAR DUBE
SHRI RAJENDRA DUBE
9892418144
kabir chowk rtaigarh
105
17/04/2013
21.
SHRI RAJESH KUMAR SINGH
LATE SHRI RAJ NARAYAN SINGH
9993735737
jutmil spat colony raigarh
305
17/04/2013
22.
SHRI AMARDEEP SINGH
SHRI AMRIT SINGH
9300442042
netnagar pussor raigarh
307
17/04/2013
23.
MISS VINITA SHARMA AND SMT. MAYA DEVI SHARMA
SHRI VISHNU DATT SHARMA
8103571131
shahid chowk jagdamba asram k pas raigarh
308
17/04/2013
24.
SHRI VINOD SINGH
LATE SHRI RAMNAGINA SINGH
9300395560
jutmil lebar union office k piche raigarh
309
17/04/2013
25.
SHRI GOPAL SHARMA
shri satya narayan sharma
9752497712
sanskar public school prangad village bodatikra raigarh
304
17/04/2013
26.
SMT BABLI AGRAWAL
SHRI GAJANAN AGRAWAL
9407753001
bhagwati butik kabir chowk state bank ke pas raigarh
207
17/04/2013
27.
SMT SARLA CHAUBEY
SHRI JUGAL KISHOR CHAUBEY
9770694575
pram nagar chakradhar nagar raigarh
209
17/04/2013
28.
SHRI SANTOSH KUMAR NIRALA
SHRI RAMLAL NIRALA
9993440165
gandhi nagar udisa road wward no. 33 raigarh
204
17/04/2013
29.
SHRI RAJIV KUMAR SAHU
SHRI A.R. SAHU
9425538587
chtranjan marg galo no 3 naya sarkanda bilaspur
205
17/04/2013
30.
SHRI PRAVIN SHARMA AND SHRI KUNDAN GOYAL
LATE SHRI BAJRANG LAL SHARMA
9009926043
JUTMILL STAFF COLONY RAIGARH
201
17/04/2013
31.
SMT. MINAKSHI PATLE
SHRI DEVENDRA J PATLE
7879914491
Mastagali Sattigudi Chouk Raigarh
409
12/02/2013
32.
SHRI JITENDRA GIRI
SHRI ASHOK NARAYAN GIRI
9669139238
Nawa para kabir chowk ward no. 34 kisan raes mil ke piche raigarh
407
12/02/2013
33.
SHRI RITESH KUMAR PANDEY
SHRI BRIJESH PANDEY
7869302255
gandhi nagar raigarh
102
31/01/2013
34.
SMT B. JAYA SHRI
SHRI B.L. NARAYAN
9303626732
railway bangala para raigarh
109
31/01/2013
35.
SMT SHALINI MAHAPATRA
SHRI PRAKASH MAHAPATRA
9179118987
gayatri mandir k pas malidipa raigarh
302
29/01/2013
36.
SHRI ARPIT BERIWAL
SHRI PRAMOD BERIWAL
9300484250
karan apratment beladula raigarh
202
24/01/2013
37.
SMT SUNITA BERIWAL
LATE SHRI PUNAMCHAND BERIWAL
9300448425
karan apartmentbeladula raigarh
203
23/01/2013


PROJECT NAME:-
HOUSING PROJECT OF 40 EWS(G+3) FLAT HOUSES AT JUTEMILL RAIGARH ( General Scheme )
BUILDING MODEL NAME:-
SECOND FLOOR
S.No.
Allottee Name
Father/Husband Name
Mobile No.
Address
Allotted House No.
Allottment Date
1.
SHRI NARENDRA PAL SINGH
Shri Gyani Takhat Singh
9630326909
Ganja Chowk Sonar Para Raigarh
208
07/03/2017
2.
NOOTAN SIDAR
LATE SHRI RAMCHANDRA SIDAR
8827396682
C/O PRADEEP CHOUBE KELO VIHAR COLONY RAIGARH
405
23/09/2016
3.
SHRI CHANDAN KUMAR MISHRA
SHRI RAMANAND MISHRA
7891529453
BELADULA INDRA CHOWK RAIGARH (C.G.)
404
23/09/2016
4.
ABHAY SINGH
SHRI SACHCHIDANAND SINGH
9098139588
cio shiv devangan bangala para durga chowk chkradhar nagar raigarh
110
02/05/2016
5.
SMT POORNIMA GAYAKWAD
SHRI SANDIP GAYAKWAD
9993865123
c/o sandeep gayakwad railway bangala para raigarh
310
02/05/2016
6.
SHRI JAGARNATH TIWARI
SHRI RAM PRATAP TIWARI
9981193936
jutmil staff colony raigarh
410
02/05/2016
7.
SMT. ANITA VIJAYWARGIYA
SHRI SHISHIR VIJAYWARGIYA
7694020077
LIG 21 housing bord conony kabir chowk raigarh
210
02/05/2016
8.
SHRI MANISH KUMAR PANDEY
SHRI BRIJESH KUMAR PANDEY
9301863690
kabir chowk gandhi nagar raigarh
206
06/01/2016
9.
SHRI DEEPAK CHATTERJEE
SHRI GOVIND PRASAD CHATTERJEE
9522053879
Rajeev Nagar Shivam Vihar Raigarh
306
23/10/2015
10.
MISS CHITRALEKHA GOSVAMI
SHRI ASHOK NARAYAN GOSVAMI
9669139238
kabir chowk nawa para ward no 34 jutmil raigarh
301
18/04/2013
11.
SHRI MANISH SINGH
SHRI PRADIP SINGH
9303143546
sant kabir chowk jutmil raigarh
303
18/04/2013
12.
SMT. SAGARIKA NAHAK
SHRI SUSHANT NAHAK
9589441361
Chotte Atarmuda Jila Panchayat ke Pas Raigarh
401
18/04/2013
13.
SHRI SANTOSH KUMAR SINGH
SHRI RAMASHANKAR SINGH
9755140464
jutmil jhopdi para kabir chowk raigarh
408
18/04/2013
14.
SHRI SANTOSH KUMAR SAHU
SHRI DHAJARAM SAHU
9302897968
jagatpur rambhatha raigarh
104
17/04/2013
15.
SMT SAVITRI DEVI AND SHRI VASUDEV AGRAWAL
SHRI GOVIND RAM AGRAWAL
9977443737
jutmil road raigarh
106
17/04/2013
16.
SMT MAMTA TIWARI
SHRI PAVAN KUMAR TIWARI
9425574155
ambedkar nagar kabir chowk raigarh
107
17/04/2013
17.
SMT. REEMA PRAJAPATI
SHRI HARENDRA KUMAR PRAJAPATI
9993871072
DAS BABU WARD NO. 26 JILA PANCHAYAT ROAD NEAR SHIV MANDIR CHOTE ATTADMUDA RAIGARH
101
17/04/2013
18.
SHRI DEVENDRA J PATLE
SHRI JANAK LAL PATLE
9993319154
Mastagali Sattigudi Chouk Raigarh
103
17/04/2013
19.
SMT GYANTI DEVI
LATE SHRI JAI PRAKASH SINGH
9907906802
jutmil police thana k piche raigarh
108
17/04/2013
20.
SHRI AMIT KUMAR DUBE
SHRI RAJENDRA DUBE
9892418144
kabir chowk rtaigarh
105
17/04/2013
21.
SHRI RAJESH KUMAR SINGH
LATE SHRI RAJ NARAYAN SINGH
9993735737
jutmil spat colony raigarh
305
17/04/2013
22.
SHRI AMARDEEP SINGH
SHRI AMRIT SINGH
9300442042
netnagar pussor raigarh
307
17/04/2013
23.
MISS VINITA SHARMA AND SMT. MAYA DEVI SHARMA
SHRI VISHNU DATT SHARMA
8103571131
shahid chowk jagdamba asram k pas raigarh
308
17/04/2013
24.
SHRI VINOD SINGH
LATE SHRI RAMNAGINA SINGH
9300395560
jutmil lebar union office k piche raigarh
309
17/04/2013
25.
SHRI GOPAL SHARMA
shri satya narayan sharma
9752497712
sanskar public school prangad village bodatikra raigarh
304
17/04/2013
26.
SMT BABLI AGRAWAL
SHRI GAJANAN AGRAWAL
9407753001
bhagwati butik kabir chowk state bank ke pas raigarh
207
17/04/2013
27.
SMT SARLA CHAUBEY
SHRI JUGAL KISHOR CHAUBEY
9770694575
pram nagar chakradhar nagar raigarh
209
17/04/2013
28.
SHRI SANTOSH KUMAR NIRALA
SHRI RAMLAL NIRALA
9993440165
gandhi nagar udisa road wward no. 33 raigarh
204
17/04/2013
29.
SHRI RAJIV KUMAR SAHU
SHRI A.R. SAHU
9425538587
chtranjan marg galo no 3 naya sarkanda bilaspur
205
17/04/2013
30.
SHRI PRAVIN SHARMA AND SHRI KUNDAN GOYAL
LATE SHRI BAJRANG LAL SHARMA
9009926043
JUTMILL STAFF COLONY RAIGARH
201
17/04/2013
31.
SMT. MINAKSHI PATLE
SHRI DEVENDRA J PATLE
7879914491
Mastagali Sattigudi Chouk Raigarh
409
12/02/2013
32.
SHRI JITENDRA GIRI
SHRI ASHOK NARAYAN GIRI
9669139238
Nawa para kabir chowk ward no. 34 kisan raes mil ke piche raigarh
407
12/02/2013
33.
SHRI RITESH KUMAR PANDEY
SHRI BRIJESH PANDEY
7869302255
gandhi nagar raigarh
102
31/01/2013
34.
SMT B. JAYA SHRI
SHRI B.L. NARAYAN
9303626732
railway bangala para raigarh
109
31/01/2013
35.
SMT SHALINI MAHAPATRA
SHRI PRAKASH MAHAPATRA
9179118987
gayatri mandir k pas malidipa raigarh
302
29/01/2013
36.
SHRI ARPIT BERIWAL
SHRI PRAMOD BERIWAL
9300484250
karan apratment beladula raigarh
202
24/01/2013
37.
SMT SUNITA BERIWAL
LATE SHRI PUNAMCHAND BERIWAL
9300448425
karan apartmentbeladula raigarh
203
23/01/2013


PROJECT NAME:-
HOUSING PROJECT OF 40 EWS(G+3) FLAT HOUSES AT JUTEMILL RAIGARH ( General Scheme )
BUILDING MODEL NAME:-
THIRD FLOOR
S.No.
Allottee Name
Father/Husband Name
Mobile No.
Address
Allotted House No.
Allottment Date
1.
SHRI NARENDRA PAL SINGH
Shri Gyani Takhat Singh
9630326909
Ganja Chowk Sonar Para Raigarh
208
07/03/2017
2.
NOOTAN SIDAR
LATE SHRI RAMCHANDRA SIDAR
8827396682
C/O PRADEEP CHOUBE KELO VIHAR COLONY RAIGARH
405
23/09/2016
3.
SHRI CHANDAN KUMAR MISHRA
SHRI RAMANAND MISHRA
7891529453
BELADULA INDRA CHOWK RAIGARH (C.G.)
404
23/09/2016
4.
ABHAY SINGH
SHRI SACHCHIDANAND SINGH
9098139588
cio shiv devangan bangala para durga chowk chkradhar nagar raigarh
110
02/05/2016
5.
SMT POORNIMA GAYAKWAD
SHRI SANDIP GAYAKWAD
9993865123
c/o sandeep gayakwad railway bangala para raigarh
310
02/05/2016
6.
SHRI JAGARNATH TIWARI
SHRI RAM PRATAP TIWARI
9981193936
jutmil staff colony raigarh
410
02/05/2016
7.
SMT. ANITA VIJAYWARGIYA
SHRI SHISHIR VIJAYWARGIYA
7694020077
LIG 21 housing bord conony kabir chowk raigarh
210
02/05/2016
8.
SHRI MANISH KUMAR PANDEY
SHRI BRIJESH KUMAR PANDEY
9301863690
kabir chowk gandhi nagar raigarh
206
06/01/2016
9.
SHRI DEEPAK CHATTERJEE
SHRI GOVIND PRASAD CHATTERJEE
9522053879
Rajeev Nagar Shivam Vihar Raigarh
306
23/10/2015
10.
MISS CHITRALEKHA GOSVAMI
SHRI ASHOK NARAYAN GOSVAMI
9669139238
kabir chowk nawa para ward no 34 jutmil raigarh
301
18/04/2013
11.
SHRI MANISH SINGH
SHRI PRADIP SINGH
9303143546
sant kabir chowk jutmil raigarh
303
18/04/2013
12.
SMT. SAGARIKA NAHAK
SHRI SUSHANT NAHAK
9589441361
Chotte Atarmuda Jila Panchayat ke Pas Raigarh
401
18/04/2013
13.
SHRI SANTOSH KUMAR SINGH
SHRI RAMASHANKAR SINGH
9755140464
jutmil jhopdi para kabir chowk raigarh
408
18/04/2013
14.
SHRI SANTOSH KUMAR SAHU
SHRI DHAJARAM SAHU
9302897968
jagatpur rambhatha raigarh
104
17/04/2013
15.
SMT SAVITRI DEVI AND SHRI VASUDEV AGRAWAL
SHRI GOVIND RAM AGRAWAL
9977443737
jutmil road raigarh
106
17/04/2013
16.
SMT MAMTA TIWARI
SHRI PAVAN KUMAR TIWARI
9425574155
ambedkar nagar kabir chowk raigarh
107
17/04/2013
17.
SMT. REEMA PRAJAPATI
SHRI HARENDRA KUMAR PRAJAPATI
9993871072
DAS BABU WARD NO. 26 JILA PANCHAYAT ROAD NEAR SHIV MANDIR CHOTE ATTADMUDA RAIGARH
101
17/04/2013
18.
SHRI DEVENDRA J PATLE
SHRI JANAK LAL PATLE
9993319154
Mastagali Sattigudi Chouk Raigarh
103
17/04/2013
19.
SMT GYANTI DEVI
LATE SHRI JAI PRAKASH SINGH
9907906802
jutmil police thana k piche raigarh
108
17/04/2013
20.
SHRI AMIT KUMAR DUBE
SHRI RAJENDRA DUBE
9892418144
kabir chowk rtaigarh
105
17/04/2013
21.
SHRI RAJESH KUMAR SINGH
LATE SHRI RAJ NARAYAN SINGH
9993735737
jutmil spat colony raigarh
305
17/04/2013
22.
SHRI AMARDEEP SINGH
SHRI AMRIT SINGH
9300442042
netnagar pussor raigarh
307
17/04/2013
23.
MISS VINITA SHARMA AND SMT. MAYA DEVI SHARMA
SHRI VISHNU DATT SHARMA
8103571131
shahid chowk jagdamba asram k pas raigarh
308
17/04/2013
24.
SHRI VINOD SINGH
LATE SHRI RAMNAGINA SINGH
9300395560
jutmil lebar union office k piche raigarh
309
17/04/2013
25.
SHRI GOPAL SHARMA
shri satya narayan sharma
9752497712
sanskar public school prangad village bodatikra raigarh
304
17/04/2013
26.
SMT BABLI AGRAWAL
SHRI GAJANAN AGRAWAL
9407753001
bhagwati butik kabir chowk state bank ke pas raigarh
207
17/04/2013
27.
SMT SARLA CHAUBEY
SHRI JUGAL KISHOR CHAUBEY
9770694575
pram nagar chakradhar nagar raigarh
209
17/04/2013
28.
SHRI SANTOSH KUMAR NIRALA
SHRI RAMLAL NIRALA
9993440165
gandhi nagar udisa road wward no. 33 raigarh
204
17/04/2013
29.
SHRI RAJIV KUMAR SAHU
SHRI A.R. SAHU
9425538587
chtranjan marg galo no 3 naya sarkanda bilaspur
205
17/04/2013
30.
SHRI PRAVIN SHARMA AND SHRI KUNDAN GOYAL
LATE SHRI BAJRANG LAL SHARMA
9009926043
JUTMILL STAFF COLONY RAIGARH
201
17/04/2013
31.
SMT. MINAKSHI PATLE
SHRI DEVENDRA J PATLE
7879914491
Mastagali Sattigudi Chouk Raigarh
409
12/02/2013
32.
SHRI JITENDRA GIRI
SHRI ASHOK NARAYAN GIRI
9669139238
Nawa para kabir chowk ward no. 34 kisan raes mil ke piche raigarh
407
12/02/2013
33.
SHRI RITESH KUMAR PANDEY
SHRI BRIJESH PANDEY
7869302255
gandhi nagar raigarh
102
31/01/2013
34.
SMT B. JAYA SHRI
SHRI B.L. NARAYAN
9303626732
railway bangala para raigarh
109
31/01/2013
35.
SMT SHALINI MAHAPATRA
SHRI PRAKASH MAHAPATRA
9179118987
gayatri mandir k pas malidipa raigarh
302
29/01/2013
36.
SHRI ARPIT BERIWAL
SHRI PRAMOD BERIWAL
9300484250
karan apratment beladula raigarh
202
24/01/2013
37.
SMT SUNITA BERIWAL
LATE SHRI PUNAMCHAND BERIWAL
9300448425
karan apartmentbeladula raigarh
203
23/01/2013


PROJECT NAME:-
HOUSING PROJECT OF 496 FLATS HOUSES AT KOTRA ROAD ( RAM BAG ) ( Atal Vihar Yojana )
BUILDING MODEL NAME:-
EWS FLAT
S.No.
Allottee Name
Father/Husband Name
Mobile No.
Address
Allotted House No.
Allottment Date
1.
KIRAN AGRAWAL AND SHRI SONU SINGH CHOUHAN
VIJAY AGRAWAL
9479139106
BELADULA ROAD NEW BSNL OFFICE SINDHI COLONY RAIGARH
EWS V/102
31/10/2015
2.
ROHIT ARORA
VEERBHAN ARORA
9630959777
TIKRAPARA INDRA NAGAR RAIGARH
EWS V/103
31/10/2015
3.
ASHOK KUMAR SHRIWASTAV
SHRI R.N.P. VARMA
9301011261
NEAR DURGA MANDIR, SETHI NAGAR, CHAKRADHAR NAGAR RAIGARH
EWS U/202
31/10/2015
4.
BHAWANA DUBEY
PANKAJ LOCHAN DUBEY
8871109287
JAILPARA SHUKLA GALI SARANGARH DIST.-RAIGARH
EWS R/002
31/10/2015
5.
SMT. ANITA SINGH
SHRI AJAY SINGH
7693927325
Lochan Nagar Behind Sai Mandir Raigarh
EWS V/304
23/10/2015
6.
SHRI MITHILESHWAR PRASAD PANDEY
LT.SHRI TEKLAL PANDEY
9993802247
Baikunthpur Bhujbdhan Talab ke pas Raigarh
EWS T/001
23/10/2015
7.
SHESHNARAYAN PATEL
SHRI RAM KUMAR PATEL
9753000395
Vill/po. Dabhara Th. Baramkela Raigarh Dist. Raigarh
EWS W/201
23/10/2015
8.
SMT. RICHA CHAUBE
SHRI RAVI CHAUBE
9424184053
Civil Line Sandesh Press ke pass darogapara raigarh Disst. raigarh
EWS S/101
23/10/2015
9.
SHRI SANTOSH KUMAR JHA
SHRI VISHNU KANT JHA
9993505795
Masta gali darogapara raigarh Distt. raigarh
EWS T/302
23/10/2015
10.
SMT MUKTA BANJARA
SHRI L.D. BANJARA
9424183996
house no. 122/k madanpur injko pathal gaon jaspur
EWS T/204
03/08/2013
11.
SHRI VIKAS KACHHWAHA & SMT. RACHANA KACHHWAHA
SHRI RAM SINGH KACHHWAHA
9329646511
bauli kuwa ke pas baikunthpur raigarh
EWS U/104
29/07/2013
12.
SHRI VARUN AGRAWAL
SHRI SHIV KUMAR AGRAWAL
9993192115
SHIVPREM NIKETAN PLOT NO. 03 PANCHVATI NAGAR RAIGARH
EWS T/103
26/07/2013
13.
SHRI SANTOSH KUMAR MAHAPATRA
SHRI CHANDRABHAN MAHAPATRA
9753572853
C/O GULAB PATEL SONIA NAGAR RAIGARH(C.G.)
EWS U/301
22/07/2013
14.
SHRI MANISH AGRAWAL
SHRI JAGDISH PRASAD AGRAWAL
7587440438
VIKASH NAGAR KOTRA ROAD RAIGARH
EWS W/102
05/06/2013
15.
SHRI AKASH AGRAWAL
SHRI VASUDEV AGRAWAL
9827913968
JUTMIL ROAD MASJID KE SAMANE RAIGARH
EWS V/301
05/06/2013
16.
SMT, MINAKSHI SONI
LATE SHRI RAKESH SONI
9329351054
chakardhar bal sadan indira vasati griha room no. 04 ward no.12 raigarh
EWS R/204
04/06/2013
17.
SMT. RAJNI GUPTA & RAJESH KUMAR GAPTA
RAJESH KUMAR GUPTA
9425277748
MNO-431 BAIPAAS ROAD VILL. JAGATPUR TEH RAIGARH DIST. RAIGARHA
EWS V/201
03/06/2013
18.
SHRI ASHOK KUMAR VARMA
SHRI BHAGIRATHI VARMA
9981636803
WARD NO. 05, INDRA NAGAR RAIGARH
EWS W/004
03/06/2013
19.
SMT. NEETA JANI
LATE SHRI BHARAT JANI
8109870681
RAIGARH GRAPHIKS, STATION ROAD RAIGARH
EWS R/004
03/06/2013
20.
SHRI SANDEEP KUMAR JAGATRAMKA
SHRI SURESH KUMAR JAGATRAMKA
GANDHI PUTLA RAIGARH
EWS Q/102
30/05/2013
21.
SMT. MRIDULA SAWARIYA & SHRI ANKIT SAWARIYA
LATE SHRI ANIL SAWARIYA
9993624999
BEHIND GANDHI GANJ PRESS KE PAAS RAIGARH
EWS S/303
30/05/2013
22.
SMT. KAMLESH MALHOTRA
LATE SHRI VINOD MALHOTRA
9754177895
DEENDAYAL COLONY T.V. TOWER ROAD CHHOTE ATTARMUDA, RAIGARH
EWS U/201
20/05/2013
23.
SHRI SUKDEV MAHANA & SHRI GYANESH KUMAR MAHANA
LATE SHRI BALRAM MAHANA
9300245042
MU. PO. PUSSOUR (BORODEEPA) DISTT. RAIGARH
EWS S/002
13/05/2013
24.
SHRI SANAT KUMAR JAIN & SHRI MAHAVEER JAIN
SHRI GULABCHAND JAIN & SHRI KAPOORCHAND JAIN
8965026023
Q/04, VINOBA NAGAR HOUSING BOARD COLONY RAIGARH
EWS Q/203
03/05/2013
25.
SMT. VINNY KUMARI
SHRI MAHESH KUMAR
9827922095
JVG-110 (T.F.) JINDAL VIHAR COLONY PHASE-II JSPL RAIGARH
EWS T/102
02/05/2013
26.
SMT. MALTI JAYSWAL AND SHRI SOURABH KUMAR MISHRA
LATE SHRI MAHANGI LAL JAYSWAL
9302128718
LIG X-11, HOUSING BOAD COLONY BINOBA NAGAR BOIRDADAR RAIGARH
EWS R/203
02/05/2013
27.
SMT. ASHA VARMA & SHRI POKHAN LAL VARMA
SHRI POKHAN LAL VARMA
9425543297
NEW HORIZON ENGLISH MEDIUM SCHOOL KE SAMNE
EWS R/103
02/05/2013
28.
SMT. PUSHPANJALI SATPATHI
LATE SHRI MURLIDHAR SATPATHI
9424191080
MU. POST. LAILUNGA DISTT. RAIGARH
EWS R/104
02/05/2013
29.
SMT. SWAPNA SHREE PRADHAN & SHRI BIBHUTI BHUSHAN PRADHAN
SHRI BIBHUTI BHUSHAN PRADHAN
9098608050
EWS T/104
02/05/2013
30.
SHRI PRADEEP SINGH
LATE SHRI JAMDAR SINGH
9754122914
SANT KABIR CHOWK JUTMIL RAIGARH
EWS T/201
02/05/2013
31.
SHRI SANTOSH SINGH GOUTAM
LATE SHRI GOVIND SINGH GOUTAM
9827460488
C/O. NAGRIK SAHKARI BANK MARYADITT SIVIL LINE DAROGA PARA RAIGARH
EWS T/202
02/05/2013
32.
SMT. RUPKALA MANU & SHRI MAHENDRA KUMAR MANU
SHRI MAHENDRA KUMAR MANU
7828924302
C/O. RAJEEV NAGAR KOTRA ROAD GALI NO. 02 TRANSFARMER KE PASS RAIGARH
EWS T/203
02/05/2013
33.
SHRI JAGANNATH PRASAD DANSENA & SMT. SEEMA DANSENA
LATE SHRI KUNJAL PRASAD DANSENA
9827916531
AT.+PO. SINGHI TARAI, TEH. DABHARA, DIST. JANJGIR CHAMPA
EWS T/303
02/05/2013
34.
SHRI KALESHWAR PRASAD SAHU & SMT. KANTI SAHU
SHRI GHASIRAM SAHU
9977375910
AT.+PO. PIRDA, TEH. MALKHARAODA, DIST. JANJGIR CHAMPA
EWS T/304
02/05/2013
35.
SHRI JAGTINDAR SINGH
SHRI AMARJEET SINGH
9327156377
SONI BILDING RAMNIWASH TAKIJ ROAD RAIGARH(C.G.)
EWS U/302
02/05/2013
36.
SMT. RESHMA KUMARI BANSAL & SHRI PRAVEEN KUMAR BANSAL
SHRI PRAVEEN KUMAR BANSAL
9302608057
QR NO-56 SAWARIYA BHAVAN RAIGARH(C.G.)
EWS U/303
02/05/2013
37.
SMT.SHANTI AGRAWAL & RAJESH KUMAR AGRAWAL
SHRI PURUSHOTTAM DAS AGRAWAL
9752873382
GOURI SHANKAR MANDIR CHOUK RAIGARH(C.G.)
EWS U/203
02/05/2013
38.
SMT. JYOTI SINGH
SHRI VIJAY SINGH
7566824170
JAIHIND GALI KOTRA ROAD RAIGARH
EWS Q/303
02/05/2013
39.
SMT. MADHU THAKKAR
SHRI HIMMAT LAL THAKKAR
9301846950
RAILWAY POWER HOUSE ROAD DEEPAK KIRANA KE PASS NEW GUJRATI COLONY VIKASH NAGAR RAIGARH
EWS R/301
02/05/2013
40.
SMT. SATWANT KOUR
LATE SHRI HARVINDAR SINGH
9303045659
SONI BOULDING RAM NIWAS TALKIES ROAD RAIGARH
EWS R/302
02/05/2013
41.
SHRI DURGA PRASAD YADAV & SMT. PREMLATA YADAV
SHRI MAHADEV YADAV
8085811949
C/O MOHAN AHUJA PAKKI KHOLI SINDHI COLONY CHAKRADHAR NAGAR RAIGARH
EWS R/303
02/05/2013
42.
SHRI RAMESH GUPTA
LATE SHRI KAMLA PRASAD GUPTA
9993596959
C/O V.K. PARIDHIA, BANK COLONY QT. NO. E-02 SAILENDRA NAGAR, CHAKRADHAR NAGAR BOIRDADAR RAIGARH
EWS R/304
02/05/2013
43.
SHRI OMKARESWAR DUBEY & SMT. GEETA DUBEY
SHRI LILADHAR DUBEY
9424194651
GRAM BAYANG, POST. KACHHAR TA. DISTT. RAIGARH
EWS R/201
02/05/2013
44.
SHRI DEEPAK PARMAR & SMT PEEGA PARMAR
LARE SHRI JAYANTILAL PARMAR
9893483606
JAIRAM COLONY RANING ROOM KE PAAS RAIGARHA(C.G.)
EWS U/204
01/05/2013
45.
SHRI FAQIR CHAND AGRAWAL
LATE SHRI SEVAK RAM AGRAWAL
9422819319
AGRAWAL ELECTRICALS GANDHI GANJ RAIGARH
EWS V/001
01/05/2013
46.
SMT. BABITA BHARTI
SHRI HARENDRA KUMAR BHARTI
7869839663
GOURI SHANKAR MANDIR ROAD RAIGARH
EWS W/204
01/05/2013
47.
SHRI SANJAY BHAGAT
SHRI PIYAR SAY BHAGAT
9098749353
GRAM. PO. LAILUNG DISTT. RAIGARH
EWS S/104
01/05/2013
48.
SHRI SANJAY KUMAR BISWAS
SMT. SHANTI PRABHA BISWAS
8103589665
BEHIND PT. DEENDAYAL PURAM T.V. TOWER RAIGARH
EWS S/301
01/05/2013
49.
SHRI ANAND SINGH
SHRI HARIVANS SINGH
9993569756
C/O SHRI SATRUGHAN PATEL, VINOBA NAGAR BOIRDADAR RAIGARH
EWS S/302
01/05/2013
50.
SHRI DEEPAK ARORA
SHRI BHAGWAN DAS ARORA
9827917453
ANSH AUTO ELE. DHIMRAPUR CHOUK RAIGARH
EWS Q/304
01/05/2013
51.
SHRI KAMAL ROHILLA
SHRI SUBHASH ROHILA
7828273200
KAMAL ROHILA C/O RAJ KUMAR NAYA HOME GARD TIKRA PARA WARD NO. 06
EWS U/304
01/05/2013
52.
SHRI SANTOSH KUMAR YA DAV & SMT. MAMTA YADAV
SHRI CHHEDI LAL YADAV
9303193541
GRAM PO. TIUR, TAH. KHARSIA DISTT. RAIGARH
EWS S/304
01/05/2013
53.
SMT. PARWATI MISHRA & SHRI INDRAMANI SHUKLA AND SMT. INDRAKALI TIWARI
SHRI RAM BHUVAN MISHRA
9907039264
GAOSHALA PARA RAIGARH
EWS T/301
01/05/2013
54.
SHRI DEVANDRA KUMAR PATEL
SHRI RAM PRASAD PATEL
9303806067
GRAM POST OFFICE GORRA TAH. PUSSOUR DISTT. RAIGARH
EWS S/201
01/05/2013
55.
SHRI ASHOK SINGHAL
LATE SHRI RAM AVTAR
7489374228
PURANA SADAR BAJAR RAIGARH
EWS S/202
01/05/2013
56.
SMT. VIDHYA DEVI NAMDEV
SHRI ASHOK KUMAR NAMDEV
7898372211
MADHUBAN PARA RAIGARH
EWS S/203
01/05/2013
57.
SMT. MINAKSHI SARKAR
SHRI VIJAY SARKAR
9300256210
RAILWAY POWER HOUSE ROAD RAILWAY BANGLA PARA RAIGARH
EWS S/204
01/05/2013
58.
SHRI ANIL SRIVASTAVA
LATE SHRI D.P. SRIVASTAVA
9425251311
KASHMIRI GALI PATTHALGAON TEH.- PATTHALGAON, DIST. JASHPUR
EWS V/202
01/05/2013
59.
SHRI RAJESH CHOUDHAY & SMT. KHIRESHWARI CHOUDHARY
SHRI NETWAR SINGH CHOUDHARY
9685216351
VILL. BAYANG, PO. KAKSHAR, DIST. RAIGARH
EWS V/203
01/05/2013
60.
SHRI RIJVAN ALI & SMT. RIJVANA TABSSUM
SHRI RASUL ALI
9424149786
DANIPARA KIRODIMAL COLONY KE SAMNE RAIGARH
EWS V/204
01/05/2013
61.
SMT. SANGEETA SINHA & SHRI RAVI NANDAN SINHA
LATE SHRI SHASHI BHUSHAN PRASAD
9039011461
C/O SATRUGHAN PATEL, BOIRDADAR BINOBA NAGAR RAIGARH
EWS W/202
01/05/2013
62.
SHRI AMIT KUMAR & SMT. RUBI
SHRI G.P. MAHTO
9907439074
39/22 RAILWAY POWER HOUSE ROAD BANGLA PARA RAIGARH
EWS W/203
01/05/2013
63.
SHRI GOPAL CHOUDHARY & SMT. BHAGWATI CHOUDHARY
SHRI DORI LAL CHOUDHARY
7587158594
BAGMUDA POST. SHIVARI DISTT. RAIGARH
EWS Q/301
01/05/2013
64.
SHRI TIKARAM DEWANGAN
LATE SHRI RANJEET PRASAD DEWANGAN
9827174436
NAYA KOSTA PARA, GURUNANAK SCHOOL ROAD RAIGARH
EWS Q/302
01/05/2013
65.
SHRI T. VIJAY KUMAR
SHRI T.RAMARAO
9302883439
RAILWAY BAGLAPARA RAIGARH(C.G.)
EWS U/101
01/05/2013
66.
SHRI UMESH KUMAR JAISWAL
SHRI SHIV KUMAR JAISWAL
8109340499
GRAM RISHMTIRTH POST. BARPALI KALA TAHSIL SHAKTI DIST. JANJGIR CHAMPA(C.G.)
EWS U/102
01/05/2013
67.
SMT. JAIYTA MEGHMALA
SHRI SUNIL KUMAR MEGHMALA
9301237069
NAYAPARA SONUMUDA RAIGARH(C.G.)
EWS U/103
01/05/2013
68.
SHRI RANVEER YADAV & SMT. SUSHMA YADAV
SHRI RAM MANOHAR YADAV
9827170725
VISWASGARH CHARCH KE PAAS BAJIRAV MAHARAPARA RAIGARH
EWS S/102
01/05/2013
69.
SHRI AMIT KUMAR LAHRE
LATE SHRI KANHAIYA LAL LAHRE
9301085181
MAUDHA PARA WARD NO- 31 RAIGARH
EWS S/103
01/05/2013
70.
SMT. LALITA RAJ & SHRI DINESHWAR KUMAR DEWANGAN
SHRI DENESHWAR KUMAR DEWANGAN
9329546906
KOTRA ROAD CHUNA BHATTHA KE PICHHE SHRAMIK SCHOOL KE PASS RAIGARH
EWS T/101
01/05/2013
71.
SHRI RAJU KUMAR DANSENA
SHRI BABULAL DANSENA
9691474567
GRAM POST. TARAPUR DISTT. RAIGARH
EWS Q/103
01/05/2013
72.
SHRI ABHISEK GUPTA
SHRI RAJENDRA KUMAR GUPTA
9039271127
NAIPARA RAMGUDI MARG RAIGARH
EWS Q/104
01/05/2013
73.
SHRI GOVIND RAM BERIWAL
LATE SHRI GANPAT RAI BERIWAL
9770182100
DANIPARA AGRASEN MARG RAIGARH
EWS R/101
01/05/2013
74.
SHRI ARVIN DWIVEDI & SMT. ANJALI DWIVEDI
SHRI LAXMI NARAYAN DUBEY
9098527927
CHAKRADHARA CHAKRADHAR NAGAR KASER PARA RAIGARH
EWS R/102
01/05/2013
75.
SHRI HARI GOPAL SWANKAR & SMT. GEETA SONI
LATE SHRI JAIRAM SWANKAR
9329252825
BAIKUNTHPUR MAHAVEER CHOWK RAIGARH
EWS Q/101
01/05/2013
76.
SMT. BHAGWATI PATEL
LATE SHRI MOHAN SINGH PATEL
9300707183
GRAM BHATPUR PO. NAURANGPUR RAIGARH C.G.
EWS W/001
01/05/2013
77.
SMT. SUMITRA RATRE & SHRI NARAYAN PRASAD RATRE
DHAN SAY RATRE
9179098713
GRAM NRIYRA TAH. MALKHARAUDA DISTT. JANJAGIR CHAMPA
EWS W/002
01/05/2013
78.
SMT. S. PADMAWATI & SHRI S.T. RAO
SHRI S.T. RAO
9039869427
JETHVA NIWAS IN FRONT OF DEEPAK KIRANA STOR VIKASH NAGAR RAIGARH
EWS W/003
01/05/2013
79.
SMT KUSUM LATA DEWANGAN
SHRI YASHWANT KUMAR DEWANGAN
9827787255
WARD NO. 21 H.NO. 223 SHIVAJI NAGAR, DEWANGAN FLORE MILL TITURDIH DIST. DURG
EWS V/101
01/05/2013
80.
SMT BHAWANA THAKKAR SHRI HASMUKH RAI THAKKAR
SHRI HASMUKH RAI THAKKAR
8889896811
VIKAS NAGAR SAGAR SADAN RAIGARH
EWS V/104
01/05/2013
81.
SHRI LAXMI DAS MANIKPURI
SHRI UMEND DAS MANIKPURI
9827922531
SMT. ASHARFI DEVI LADIS HOSPITAL BUJI BHAWAN CHOWK RAIGARH
EWS W/101
01/05/2013
82.
SHRI KRISHNA KUMAR KESHARWANI & SMT. PARMESHWARI KESHARWANI
LATE SHRI BASANT LAL KESHARWANI
9425252272
KEWTA PARA RAIGARH
EWS Q/204
01/05/2013
83.
SMT. ANJU SINGH & SHRI ABHAY NARAYAN SINGH
SHRI NANDJI SINGH
HANS STD PCO CHAKRADHAR NAGAR ROAD
EWS W/103
01/05/2013
84.
SHRI YASH MODI
SHRI NATWAR MODI
9479822880
LIBAS NEW MARKET RAIGARH
EWS W/104
01/05/2013
85.
SMT. MANJU NAMDEV & SHRI SADANAND NAMDEV
LATE SHRI PREMANANAD NAMDEV
9907906419
SONAR PARA BHAKTI GALI RAIGARH
EWS Q/201
01/05/2013
86.
SHRI ANAND KUMAR AGRAWAL
SHRI BAJRANG AGRAWAL
9301010112
BAIKUNTHPUR RAIGARH
EWS Q/202
01/05/2013
87.
SMT. RAKHI DATT
SHRI RAVI DATT
9926470002
HOTEL ANSH INTERNATIONAL DHIMRAPUR ROAD RAIGARH
EWS S/003
01/05/2013
88.
KU. VANDANA GUPTA & SMT. DURGA GUPTA
SHRI CHEDI LAL GUPTA
7879072367
C/O SHRI CHEDI LAL GUPTA, VANDANA LEDIS CORNER RAVI GENREL STOR KE PASS RAIGARH
EWS S/004
01/05/2013
89.
SHRI MADHAV PRASAD PATEL
LATE SHRI RADHE SHYAM PATEL
7389391111
gram post naurangpur tah. sarangarh distt. raigarh
EWS S/001
01/05/2013
90.
SHRI DAULAT RAM VERMA & SMT. KUSUMLATA VERMA
LATE SHRI NARSING VERMA
9827115471
C/O. MAHESH PATEL, CHAKRADHAR NAGAR BANGALA PARA RAIGARH
EWS V/302
01/05/2013
91.
SHRI MAHENDRA KUMAR BAGHEL & SMT. SUNITA BAGHEL
LATE SHRI DHUMARA BAGHEL
9669844465
DHIMARAPUR PURANI BASTI WARD NO. 5 RAIGARH
EWS V/303
01/05/2013
92.
SMT. KAMAL SISODIA
LATE SHRI MISHRI SINGH
9755386409
D/6 DEEN DAYAL APARMENT RAIGARH
EWS R/003
01/05/2013
93.
SHRI LALURAM VISWAKARMA & SMT. SUNITA VISWAKARMA
LATE SHRI DHARAM RAM VISWAKARMA
9827477730
SHANKAR NAGAR DHANGAR DEEPA NEAR SITLA MANDIR WARD N0. 02
EWS W/301
01/05/2013
94.
KU. SUSHMITA ACHARYA
SHRI MAKARDHWAJ ACHARYA
9981630395
B-21, SAI DHAMCOLONY URDANA RAIGARH
EWS W/302
01/05/2013
95.
SMT. DURGA SINGH
SHRI PRAKASH SINGH
9893326070
CIVIL LINE BANGALI PARA STATION CHOWK RAIGARH
EWS W/303
01/05/2013
96.
SHRI BHOJRAM PATEL
SHRI GOPICHAND PATEL
9575235756
GRAM SARWANI PO. NAURANGPUR (TARAPUR) RAIGARH
EWS W/304
01/05/2013
97.
SHRI BHUNESHWAR LAXME & SMT. JYOTI LAXME
SHRI GENDRAM LAXME
9826519780
MU. POST. TELICOAT TAHSIL KHARSIA DISTT. RAIGARH
EWS Q/001
01/05/2013
98.
SHRI SANJIV PRADHAN & SMT. DEBASMITA PRADHAN
SHRI NARENDRA MOHAN PRADHAN
9826912036
VINOBA NAGAR HOUSING BOARD COLONY QTR. NO. H-06 RAIGARH
EWS Q/002
01/05/2013
99.
SHRI JAGDISH PRASAD PATEL & SMT. DEVKI PATEL
LATE SHRI GANDHI PATEL
9907285405
GRAM. POST. DABHRA TAHSIL BARAMKELA DISTT. RAIGARH
EWS Q/003
01/05/2013
100.
SHRI AJAY KUMAR
LATE SHRI OM PRAKASH
9425570800
BEHIND GANDHI GANJ RAIGARH
EWS Q/004
01/05/2013
101.
SHRI BIHARI GUPTA & SMT. JAPI GUPTA
SHRI KANHURAM GUPTA
9893787025
GRAM DELARI, POST. SARAIPALI DISTT. RAIGARH
EWS R/001
01/05/2013
102.
SHRI ANAND SHARMA & SMT. SAVITA SHARMA
LATE SHRI SUNDAR LAL SHARMA
8120606990
KOTRA ROAD RAJEEV NAGAR GALI NO.-1, RAIGARH
EWS T/002
01/05/2013
103.
SHRI S.R. KATORE & SMT. REKHA KATORE
LATE SHRI A.R. KATORE
8349069121
RAILWAY BANGALA PARA RAIGARH
EWS T/003
01/05/2013
104.
SHRI SANTOSH PRASAD CHOUDHARY
SHRI BHEEM PRASAD CHOUDHARY
9827474949
GRAM+PO. - DOKDA, TEH.- KASHABEL, DIST. JASHPUR
EWS T/004
01/05/2013
105.
SMT SARITA PATEL & RAMESHWAR PATEL
SHRI RAMESHEAR PATIL
9165635016
MUKAM.POST JAIMURA TAHSHIL THANA KHARSIA DIST. RAIGARH(C.G.)
EWS U/001
01/05/2013
106.
KU.MEENA SHADANGI
LATE MAYADHAR SHADANGI
9826500033
NAYA GANJ KOSHTAPARA SHIV SHITLA MANDIR RAIGARH (C.G.)
EWS U/002
01/05/2013
107.
SHRI SUNIL SONI & SMT KANCHAN SONI
SHRI SHANKAR LAL SONI
9827887814
SATTIGUSATTIGUDI CHOUK KOTRA ROAD CITY PLAJA KE BAGAL ME RAIGARH(C.G.)SATTIGUDI CHOUK KOTRA ROAD CITY PLAJA KE BAGAL ME RAIGARH(C.G.)DI CHOUK KOTRA ROAD CITY PLAJA KE BAGAL ME RAIGARH(C.G.)
EWS U/003
01/05/2013
108.
SHRI ISHWAR PATEL
SHRI PUNIRAM PATEL
8435054511
GRAM PACHEDA POST TARAPUR TAHSHIL PUSOUR DIST. RAIGARH(C.G.)
EWS U/004
01/05/2013
109.
SMT. VIJAY LAXMI TIWARI
SHRI VINAY KUMAR TIWARI
9179865580
A/220, AGYEY NAGAR BILASPUR
EWS V/002
01/05/2013
110.
SHRI VIJAY DEWANGAN & SHRI SHARAD RAM DEWANGAN
SHRI SHARAD RAM DEWANGAN
9907906009
NAYA GANJ KOSHTA PARA RAIGARH
EWS V/004
01/05/2013
111.
SMT. KRISHNA DEVI SHARMA
SHRI PITAMBER LAL SHARMA
8871249909
BANGALA PARA GUPTA MIXTURE FACTORY KE PICHHE RAIGARH
EWS V/003
27/04/2013
112.
SHRI MANOJ KUMAR
SHRI PHOOL SINGH
9752965165
192 KRISHNA VIHAR COLONY RAIGARH
EWS R/202
02/05/2008


PROJECT NAME:-
ATAL VIHAR YOJNA JORAPALI RAIGARH ( Atal Vihar Yojana )
BUILDING MODEL NAME:-
36 EWS FF
S.No.
Allottee Name
Father/Husband Name
Mobile No.
Address
Allotted House No.
Allottment Date
1.
SMT. MANJUSHA CHATURVEDI
SHRI SUDESH CHUTURVEDI
9685663647
MAHAVIR CHOWK KE PASS BAIKUNTHPUR RAIGARH (C.G.)
H/004
12/04/2016
2.
SMT. KRISHNA CHAUHAN
SHRI UMASHANKAR CHAUHAN
8109811003
VILL- DUMMARMUDA, P.O.-JHALMALA, BLOCK-PUSSOUR, DISTRICT- RAIGARH (C.G.)
H/001
12/04/2016
3.
SHRI SHAILENDRA PRATAP SINGH
SHRI MAKHAN LAL
8878245698
POST-SULONI, TH-SANGARH,DISTRICT- RAIGARH (C.G.)
H/003
12/04/2016
4.
SMT. SANDHYA SAMANT
LATE SHRI SAMEER SAMANT
7898590648
CHHOTE ATTARMUDA, CHOUHAN POLTRI FORM KE PASS RAIGARH (C.G.)
G/104
12/04/2016
5.
SHRI YOGESH KUMAR GUPTA
LATE HARISHANKAR GUPTA
9826180785
BHAKTI GALI PALACE ROAD RAIGARH
I/103
12/04/2016
6.
MRS. MEENA SINGH
MR. VIDYA SHANKAR
9009055183
KHALKO COLLECTORATE SBI BRANCH KE SAMNE AMBIKARPUR SARGUJA MAKAN NO.-1216
G/101
12/04/2016
7.
SMT. YAMINI CHATURVEDI
RAJESH CHATURYEDI
9424184764
BAIKUNTPUR WARD NO. 14 GEETA BHAWAN KE PAS RAIGARH
G/001
12/02/2016
8.
SMT. LONGSHRI BAI
SHRI MATA PRASHAD
9993187623
POLICE LINE RAIGARH
H/002
12/02/2016
9.
SMT. AMITA VARMA
RAJESH KUMAR VARMA
8085533391
DURGA MANDIR KE PAS SELI NAGAR CHAKRADHAR NAGAR RAIGARH
I/003
12/02/2016
10.
SHRI JAI KUMAR SAHU
SHRI KARTIK RAM SAHU
8109301800
DAROGA PARA SATIGUDI CHOWK RAIGARH
G/004
12/02/2016
11.
YOGESH KUMAR JAGATRAMMKA
SHRI SURESH KUMAR JAGATRAMKA
9407628715
GANDHI CHOWK RAIGARH
G/002
12/02/2016
12.
SMT. MEENA PATEL
SHRI MANOJ KUMAR PATEL
9755883060
ADBHAR TH. MALKHARODA DISTT. JANJGIR CHAMPA
I/001
12/02/2016


PROJECT NAME:-
ATAL VIHAR YOJNA JORAPALI RAIGARH ( Atal Vihar Yojana )
BUILDING MODEL NAME:-
36 EWS GF
S.No.
Allottee Name
Father/Husband Name
Mobile No.
Address
Allotted House No.
Allottment Date
1.
SMT. MANJUSHA CHATURVEDI
SHRI SUDESH CHUTURVEDI
9685663647
MAHAVIR CHOWK KE PASS BAIKUNTHPUR RAIGARH (C.G.)
H/004
12/04/2016
2.
SMT. KRISHNA CHAUHAN
SHRI UMASHANKAR CHAUHAN
8109811003
VILL- DUMMARMUDA, P.O.-JHALMALA, BLOCK-PUSSOUR, DISTRICT- RAIGARH (C.G.)
H/001
12/04/2016
3.
SHRI SHAILENDRA PRATAP SINGH
SHRI MAKHAN LAL
8878245698
POST-SULONI, TH-SANGARH,DISTRICT- RAIGARH (C.G.)
H/003
12/04/2016
4.
SMT. SANDHYA SAMANT
LATE SHRI SAMEER SAMANT
7898590648
CHHOTE ATTARMUDA, CHOUHAN POLTRI FORM KE PASS RAIGARH (C.G.)
G/104
12/04/2016
5.
SHRI YOGESH KUMAR GUPTA
LATE HARISHANKAR GUPTA
9826180785
BHAKTI GALI PALACE ROAD RAIGARH
I/103
12/04/2016
6.
MRS. MEENA SINGH
MR. VIDYA SHANKAR
9009055183
KHALKO COLLECTORATE SBI BRANCH KE SAMNE AMBIKARPUR SARGUJA MAKAN NO.-1216
G/101
12/04/2016
7.
SMT. YAMINI CHATURVEDI
RAJESH CHATURYEDI
9424184764
BAIKUNTPUR WARD NO. 14 GEETA BHAWAN KE PAS RAIGARH
G/001
12/02/2016
8.
SMT. LONGSHRI BAI
SHRI MATA PRASHAD
9993187623
POLICE LINE RAIGARH
H/002
12/02/2016
9.
SMT. AMITA VARMA
RAJESH KUMAR VARMA
8085533391
DURGA MANDIR KE PAS SELI NAGAR CHAKRADHAR NAGAR RAIGARH
I/003
12/02/2016
10.
SHRI JAI KUMAR SAHU
SHRI KARTIK RAM SAHU
8109301800
DAROGA PARA SATIGUDI CHOWK RAIGARH
G/004
12/02/2016
11.
YOGESH KUMAR JAGATRAMMKA
SHRI SURESH KUMAR JAGATRAMKA
9407628715
GANDHI CHOWK RAIGARH
G/002
12/02/2016
12.
SMT. MEENA PATEL
SHRI MANOJ KUMAR PATEL
9755883060
ADBHAR TH. MALKHARODA DISTT. JANJGIR CHAMPA
I/001
12/02/2016


Awas-Housing Board Computerization

Report generated by "Awas"- Chhattisgarh Housing Board Computerization
31/03/2017 12:14:09 AM